De eerste socialisatiefase.
Tijdens de eerste socialisatiefase staat de pup open voor alles wat nieuw is, dieren, voorwerpen en geluiden. Hij leert door te doen van de reacties van de nestgenootjes en van de reacties van de moeder. Ook de tandjes worden gebruikt. Op zowat alles wat de pups tegenkomen wordt gekauwd. Spelletjes met de nestgenoten zijn aan de orde van de dag met als functie het oefenen van vaardigheden. Alle indrukken uit zijn omgeving worden opgenomen en opgeslagen. In deze fase wordt zijn neurale systeem geprogrammeerd.

Deze fase loopt vanaf de derde levensweek tot en met de leeftijd van 12 weken. De nieuwsgierigheid overwint de neiging tot vluchten en de pup gaat alles van dichtbij bekijken en besnuffelen. In deze periode wordt de hond geplaatst tussen de 6 en 8 weken, bij voorkeur wanneer de pup 7 weken oud is. Dit in verband met de afnemende nestbinding, toenemend vluchtgedrag en afnemende naderingsneiging. In deze periode gaat het actief socialiseren door en leert de pup ook aan de mens en de omgeving van de mens te wennen.
Belangrijk is om in deze fase de pup overal mee naar toe te nemen en de indrukken die opgedaan worden, te intensiveren. In deze fase leert de pup zijn omgeving kennen en te accepteren. Hierbij horen ook alle soorten en leeftijden van kinderen, mensen en dieren. Een voorbeeld van een lijst met socialisatieonderwerpen vindt u hier.
Socialisatie-onderwerpen.

Alles wat de pup tot nu toe te kort is gekomen aan indrukken is later niet meer in te halen. Vanaf 10 weken kan in een beschermde omgeving gestart worden met de puppycursus waar de eerste stapjes op het gebied van gedrag en gehoorzaamheid en socialisatie met andere honden gezet worden. Dit nadat de pup zijn tweede inenting gekregen heeft. Tot de derde enting dient men openbare uitlaatplaatsen waar veel honden komen, te vermijden. Uw dierenarts kan u hierover uitgebreid voorlichten.

Terug
8 weken
Copyright © Kynowereld. All rights reserved . www.kynowereld.nl . 0654764126
Welkom
Training
Gedragstherapie
Advies
Over de hond
De voorouders van de hond       
De verschillende hondenrassen       
Het opvoeden       
Probleemgedrag       
Levensfasen       
Pre-mating fase                     
Prenatale fase                     
Perinatale fase                     
Neonatale fase                     
Overgangsfase                     
De eerste socialisatiefase                     
De tweede socialisatiefase                     
De Puberteit                     
Volwassen fase                     
De ouderdomsfase                     
Overlijden                
Contact
Welkom          Over de hond          Lezingen          Links          Contact