De overgangsfase.
Deze periode, in de derde levensweek, is een heel belangrijk stadium waarin het jonge dier een stormachtige ontwikkeling doormaakt op neurologisch en lichamelijk gebied. De mogelijkheden om prikkels waar te nemen en te verwerken worden snel groter, de oogjes gaan open en ze leren elkaar en hun moeder zien en herkennen. De eerste sociale gedragspatronen worden nu zichtbaar. De pup neemt het gedrag over van de broertjes en zusjes. De pup begint te reageren op zijn omgeving en zal proberen te lopen in plaats van te kruipen. Vanaf nu is het belangrijk dat de pup veel indrukken opdoet zoals oppakken, kinderen, volwassenen, verschillende soorten geluid, knallen, andere dieren etc. Alles wat de pup nu meemaakt wordt later als vanzelfsprekend beschouwd en zit als het waren in het geheugen van de pup ingeprent. Ook hier vindt het leren plaatst door inprenting.

Terug.
3 weken
Copyright © Kynowereld. All rights reserved . www.kynowereld.nl . 0654764126
Welkom
Training
Gedragstherapie
Advies
Over de hond
De voorouders van de hond       
De verschillende hondenrassen       
Het opvoeden       
Probleemgedrag       
Levensfasen       
Pre-mating fase                     
Prenatale fase                     
Perinatale fase                     
Neonatale fase                     
Overgangsfase                     
De eerste socialisatiefase                     
De tweede socialisatiefase                     
De Puberteit                     
Volwassen fase                     
De ouderdomsfase                     
Overlijden                
Contact
Welkom          Over de hond          Lezingen          Links          Contact