De prenatale fase.
Dit is de fase voor de geboorte en na de bevruchting.
Hoewel de genen van de pups bepaald zijn en daarmee hun basiseigenschappen is deze fase verantwoordelijk voor de verdere ontwikkeling  van de pups.
Met name de hormonen testosteron en cortisol bepalen sterk de ontwikkeling van de pups.

Het hormoon testosteron als gevolg van reutjes in de baarmoeder kan van invloed zijn op het latere gedrag van teefjes in de baarmoeder zoals:
  • Verhoogd optreden van agressie;
  • Vaker met opgeheven poot urineren;
  • En vaker bestijgen.

Met name bij teefjes die in de baarmoeder tussen twee reutjes hebben gelegen, de sandwichligging.
Hierin ligt ook het gevaar dat bij castratie van een teef en daardoor door het wegvallen van het oestrogeen het testosteron sterk de overhand krijgt.
Daardoor gaat de teef na castratie reuig gedrag vertonen. Meer als bij teefjes waarbij tijdens de prenatale fase minder testosteron aanwezig is.

Verder blijkt dat ook stress in deze fase zijn weerslag heeft op de pups.
Door stress verhoogt het cortisolniveau van de moeder. Dit wordt via de placenta doorgegeven aan de pups.
Hierdoor wordt de cortisolgevoeligheid / stressgevoeligheid bij de pups beļnvloed maar ook het testosteronniveau bij de pups.

Terug.
Copyright © Kynowereld. All rights reserved . www.kynowereld.nl . 0654764126
Welkom
Training
Gedragstherapie
Advies
Over de hond
De voorouders van de hond       
De verschillende hondenrassen       
Het opvoeden       
Probleemgedrag       
Levensfasen       
Pre-mating fase                     
Prenatale fase                     
Perinatale fase                     
Neonatale fase                     
Overgangsfase                     
De eerste socialisatiefase                     
De tweede socialisatiefase                     
De Puberteit                     
Volwassen fase                     
De ouderdomsfase                     
Overlijden                
Contact
Welkom          Over de hond          Lezingen          Links          Contact