Probleemgedrag.
Probleemgedrag is al het gedrag dat wij van de hond niet accepteren. Voor de hond is het geen probleemgedrag, maar gedrag wat hij gewoon vertoont. Het hoort zo.
Het probleemgedrag kan verschillende oorzaken hebben:
1.    Erfelijke oorzaken. De ouders of nestgenoten van de hond vertoonde dit gedrag ook al.
2.    Lichamelijke oorzaken.
       Denk hierbij aan pijn, hormonale afwijkingen, tumoren in de hersenen, medicijnen, ouderdom.
3.    Beperkte socialisatie.
       Angst voor bepaalde mensen, dieren of voorwerpen is een school voorbeeld hiervan.
4.    Trauma.
       Vanaf een bepaald moment vertonen van angst als gevolg van een voor de hond zeer heftige
       gebeurtenis.
5.    Aangeleerd gedrag. Gedrag dat in de tijd is ontstaan en verergert. De oorzaak is dat de hond
       baat heeft bij dit gedrag. Het gedrag kan door de baas aangeleerd zijn of door de hond zelf.
6.    Verstoorde verhouding tussen de baas en  de hond omdat de baas geen leider is en geen overwicht
       op de hond heeft.
7.    Te sterke binding tussen de hond en de baas. De hond kan niet zonder zijn baas.
       Probleemgedrag is in veel gevallen zonder deskundige begeleiding niet te veranderen.
       Soms is het helemaal niet mogelijk.

Voorbeelden van probleem gedrag zijn: niet luisteren, hypergedrag, onzindelijkheid, voerbaknijd, grommen, uitvallen, niet alleen kunnen zijn, veel blaffen, angst voor volwassenen, angst voor kinderen, angst voor dieren, angst voor de auto, angst voor knallen en onweer, vernielen, stereotiep gedrag, territoriaal gedrag, dominant gedrag.
Copyright © Kynowereld. All rights reserved . www.kynowereld.nl . 0654764126
Welkom          Over de hond          Lezingen          Links          Contact